GALLERY
PAINTINGS
CV
EXHIBITIONS
ARTICLES

e-mail
Hufudstadsbladet, Helsinki, .sondag 15 mars
Rita Roos

Molnet, himlen eller luften.

Målningar av Georg Gudni, Galleri Artek
Inför storslagna landskap, som griper en til kropp och själ, har jag ofta undrat över vad det är man egentligen ser. I alla fall är de inte det landskap som postkortet avbildar. Reproduktionen saknar något väsentligt, den åstadkommer ingen bild på näthinnan då man sluter ögonen – en bild som t.o.m. kan återkalla hur den fuktiga luften i ett disigt landskap doftar.
Inför storslagna landskap, som griper en til kropp och själ, har jag ofta undrat över vad det är man egentligen ser. I alla fall är de inte det landskap som postkortet avbildar. Reproduktionen saknar något väsentligt, den åstadkommer ingen bild på näthinnan då man sluter ögonen – en bild som t.o.m. kan återkalla hur den fuktiga luften i ett disigt landskap doftar.
Islänningen Georg Gudni (f.1961) har sedan början av 1980- talet målat det isländska landskapet, framför allt fjällen kring Reykjavik. I början avbildade målningarna porträtt av de kännspaka siluetterna som omger staden. Spår från den här fasen finns också med på utställningen i Artek. En serie bestående av små arbeten på papper anger hur konstnären arbetar med landskapet som bokstavligen utbreder sig framför hans ögon. Småningom förändrades målningarna, Gudni övergick till att beteckna höjderna med mjuka kurvor. Genom att betecknaren blev en annan förändrades också målningarnas relation till den yttre verkligheten. Abstraktionen blir alltmer uppenbar. Endast i några av de utställda arbetena finns en linje som anger horisonten, i övrigt är de helt abstrakta, liksom bilden som uppkommer på vår näthinna.
Tre målningar, samtidigt monumentala och transparenta,på var sin vägg i galleriets ena rum speglar sig i varandra. Den glänsande ytan får den blå färgen att se nästan genomskinlig ut – en substans såsom luft och vatten som svävar och flyter utan motstånd och specifika gester.
Gudnis målningar existerar i regioner svåra att rekognoscera för där skymtar bilden fram i ett tillstånd som föregår avbildningen. Den innefattar fortfarande möjligheter på samma sätt som våra föreställningar, den går utöver synsinnet.
Yves Bonnefoy räknar upp ord i ett av sina prosapoem: Det första ordet var “molnet”, det andra var också “molnet”, det tredje , det fjärde etc., var “molnet”, eller “himlen”, eller “luften”, man visste inte så noga. Men redan det sjunde brast sönder och plånades ut, det skiljde sig inte längre från andra som brustit och plånats ut längre ned, från andra i det oändliga, andra som var aska... Ifall molnet, himlen och luften också tillåts vara metaforer för bilden kan man säga, för att parafrasera Bonnefoy, att Gudnis måleri handlar om de sex första.

Rita Roos


Related exhibitions
Galleri Artek, Helsinki. - Georg Guðni Hauksson

<< back

 
                   View page in icelandic  - © Georg Guðni Hauksson - Web design: EK